Xem thêm: pact frigate enrich

signatory trong tin tức

Ví dụ collocations

European signatories Ký kết châu Âu
other signatories người ký khác

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018