Xem thêm: agricultural unintentional protocol

similarity trong tin tức

Ví dụ collocations

similarities between điểm tương đồng giữa

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018