Xem thêm: agricultural unintentional protocol

similarity trong tin tức

Hợp tác

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018