Xem thêm: course protect region

site trong tin tức

Ví dụ collocations

52 Iranian sites 52 trang web của Iran
World Heritage sites Di sản thế giới
construction site công trường
crash site trang web sụp đổ
news site trang tin tức

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018