Xem thêm: courageous church mine

snow trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018