Xem thêm: Arctic stone nephew

snow trong tin tức

Ví dụ collocations

blocked by snow bị chặn bởi tuyết
heavy snow tuyết rơi nhiều
sleet and snow mưa tuyết
snow-covered phủ tuyết
warning for snow and ice cảnh báo tuyết và băng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018