Xem thêm: mission moon ocean

spacecraft trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019