Xem thêm: aboard craft vulnerable

species trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018