Xem thêm: rare researcher parasite

species trong tin tức

Ví dụ collocations

animal species các loài động vật
bird species loài chim
endangered species loài có nguy cơ tuyệt chủng
new species các chủng loài mới
plant species chủng loại thực vật

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018