Xem thêm: cathedral notre dame

spire trong tin tức

Ví dụ collocations

iconic spire ngọn lửa mang tính biểu tượng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018