Xem thêm: baton amber July

spray trong tin tức

Ví dụ collocations

pepper spray bình xịt hơi cay
spray-painted Phun sơn
spray cans bình xịt
sprayed water nước phun

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018