Xem thêm: enrich signatory uranium

stockpile trong tin tức

Ví dụ collocations

stockpile of low-enriched dự trữ của người giàu
stockpiled more dự trữ nhiều hơn
uranium stockpile limit giới hạn dự trữ uranium

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018