Xem thêm: stockpile signatory constitute

stringent trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018