Xem thêm: stockpile constitute panel

stringent trong tin tức

Ví dụ collocations

more stringent nghiêm ngặt hơn

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018