Xem thêm: plunge divert cruise ship

stroll trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018