Xem thêm: displace Justice Department caliphate

stronghold trong tin tức

Ví dụ collocations

final stronghold thành trì cuối cùng
last opposition stronghold thành trì đối lập cuối cùng
last stronghold thành trì cuối cùng
rebel stronghold thành trì nổi dậy
stronghold in Syria thành trì ở Syria

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018