Xem thêm: echo lament braid

stun trong tin tức

Ví dụ collocations

stun grenades lựu đạn choáng
stunned the world làm choáng váng thế giới

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018