Xem thêm: Interfax fleet aboard

submersible trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018