Xem thêm: optimistic breathe hallmark

supporter trong tin tức

Ví dụ collocations

Brexit supporters Những người ủng hộ Brexit
Robinson supporters Những người ủng hộ Robinson
Trump supporters Những người ủng hộ Trump
supporters of Mr những người ủng hộ ông
told supporters nói với những người ủng hộ

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018