Xem thêm: Passover rampage shooting

synagogue trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018