Xem thêm: excellence screen prey

thoroughly trong tin tức

Ví dụ collocations

investigated thoroughly điều tra kỹ lưỡng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019