Xem thêm: emission significantly switch

transportation trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018