Xem thêm: significantly emission earthquake

transportation trong tin tức

Ví dụ collocations

cargo transportation vận chuyển hàng hoá
public transportation phương tiện công cộng
transportation company công ty vận tải
transportation hub Trung tâm Giao thông
transportation routes tuyến đường vận chuyển

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018