Xem thêm: catch tight elect

trap trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018