Xem thêm: magnitude Ridgecrest evacuation

tremor trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018