Xem thêm: plunge bailout benchmark

tumble trong tin tức

Ví dụ collocations

stocks tumbled chứng khoán sụt giảm
tumbling on Friday sụt giảm vào thứ Sáu

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018