Xem thêm: memorandum scientist better

understanding trong tin tức

Ví dụ collocations

better understanding hiểu rõ hơn
signed a memorandum of understanding đã ký một biên bản ghi nhớ
understanding how hiểu làm thế nào
understanding of what hiểu những gì
understanding what hiểu những gì

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018