Xem thêm: scientist production mistaken

understanding trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019