Xem thêm: drilling dialogue stress

unilateral trong tin tức

Ví dụ collocations

Greek Cypriot administration's unilateral drilling Khoan đơn phương của chính quyền Síp Hy Lạp
unilateral drilling in the Eastern khoan đơn phương ở phương Đông
unilateral military quân đội đơn phương
unilateral sanctions chế tài đơn phương

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018