Xem thêm: aerial vehicle drone

unmanned trong tin tức

Ví dụ collocations

armed unmanned aerial máy bay không người lái vũ trang
shooting down an unmanned bắn hạ một người không người lái
unmanned aerial vehicle UAV máy bay không người lái UAV
unmanned aircraft máy bay không người lái

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019