Xem thêm: collateral loan reward

utility trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018