Xem thêm: collateral wildfire loan

utility trong tin tức

Ví dụ collocations

public utilities tiện ích công cộng
sport utility vehicle xe thể thao tiện ích
utility vehicles xe tiện ích

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018