Xem thêm: influence conflict alongside

various trong tin tức

Ví dụ collocations

through various thông qua nhiều
using various sử dụng khác nhau
various fields lĩnh vực khác nhau
various points điểm khác nhau
various reasons nhiều lý do

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018