Xem thêm: resolution voluntarily rampage

veto trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018