Xem thêm: resolution tribunal Senate

veto trong tin tức

Ví dụ collocations

first veto quyền phủ quyết đầu tiên

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018