Xem thêm: meeting action road

visit trong tin tức

Ví dụ collocations

during a visit trong một chuyến thăm
during his visit trong chuyến thăm của anh ấy
first visit lân đâu tơi thăm
state visit to the UK chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh
visit Turkey thăm Thổ Nhĩ Kỳ

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018