Xem thêm: crop packaging amount

waste trong tin tức

Ví dụ collocations

e-waste chất thải điện tử
food waste chất thải thực phẩm
toxic waste chất thải độc hại
waste management quản lý chất thải
waste of time phí thời gian

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018