Xem thêm: beluga shelter crowd

whale trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019