Xem thêm: mean more here

word trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018