Xem thêm: prayer Christchurch extremist

worshiper trong tin tức

Hợp tác

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019